Name of the Trainee Father Name Year of the Trainee Admission Year Roll No. Trade Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
SANDEEP KUMAR 19 25 23 14 22 20 14 25 23
NARESH 20 12 23 15 22 21 23 16 20
MANISH KUMAR 16 19 18 23 22 20 13 20 18
AKASH BHARDWAJ 14 22 13 16 12 15 18 19 20
SONU SWAMI 22 16 17 19 15 14 16 23 12
MANISH NARUKA 15 18 16 19 21 22 20 19 18
SATISH KUMAR 16 18 13 22 14 15 17 18 19
YOGESH KUMAR 22 23 08 21 22 19 15 16 14
AJIT KUMAR 23 15 18 17 16 19 14 18 22
RAVI DUTT SHARMA 14 11 12 11 12 14 15 18 19
MAHIPAL YADAV 22 23 21 20 15 22 23 21 20
ANOP SINGH 20 21 19 18 20 22 23 21 20
ASHOK KUMAR MEENA 10 15 11 14 12 13 15 18 14
RADHESHYAM PRAJAPAT 23 22 21 20 22 22 21 20 11
PAWAN KUMAR 20 21 23 19 20 23 21 12 22
MANMOHAN SINGH 22 23 21 20 22 23 21 20 15
AMIT KUMAR 22 23 21 20 22 18 17 15 16
DASRATH KUMAR GURJAR 20 14 15 16 22 23 22 22 21
BADRI PRASAD RANGERA 22 21 20 21 22 23 21 10 21
NEERAJ KUMAR 19 22 20 12 20 18 19 17 15
NARENDRA KUMAR 22 20 21 20 22 23 21 20 22
VINAY KUMAR 14 17 22 16 22 23 15 19 17
SANDEEP KUMAR 22 22 21 20 22 23 21 20 15
AMAR SINGH KASANA 20 11 20 14 22 20 14 15 14
YOGESH KUMAR 22 19 22 20 15 14 16 14 15
HAWA SINGH 22 23 21 20 21 16 18 15 20
GABLESH 18 14 17 16 10 11 14 15 16
CHAMAN KUMAR 22 23 20 20 22 23 21 20 22
NEERAJ KUMAR 22 23 21 20 22 20 21 15 22
KRISHAN KUMAR 15 14 17 17 11 15 11 16 18
AJAY SINGH RAGHAV 20 21 23 20 10 15 22 20 19
SANDEEP SINGH 22 23 20 21 22 15 18 19 16
SHIVAM KUMAR 10 12 13 15 10 15 16 14 17
DEEPAK SHARMA 22 20 20 21 22 23 21 20 19
NEERAJ KUMAR SHARMA 14 20 22 23 21 23 20 19 18
AZAD YADAV 20 22 19 20 10 15 16 14 18
MADARAM GURJAR 18 19 17 15 12 14 15 10 10
MAHIPAL YADAV 21 23 20 21 22 20 21 23 20
PANKAJ KUMAR 20 14 12 13 10 09 05 02 00
MAHESH KUMAR 15 16 18 19 10 15 16 14 18
NARESH KUMAR 22 21 20 19 12 22 21 20 23
YOGESH KUMAR 22 23 21 20 20 15 16 18 19 17
JONI 19 18 15 15 22 22 23 21 23 20
VIRENDRA KUMAR SAINI 22 19 18 16 22 22 23 21 20 18
RAJESH KUMAR SAINI 22 23 20 21 20 22 23 21 20 20
VIKRAM SINGH 20 23 25 23 20 22 19 14 18 15
RAVI KUMAR 22 23 20 21 20 10 12 15 18 17
SANDEEP KUMAR 22 23 21 20 20 15 18 19 20 21
NARENDRA KUMAR YADAV 22 21 20 23 20 15 18 19 16 12
ARVIND KUMAR 22 23 20 21 20 20 23 15 18 19
SUBHE SINGH 15 14 12 13 11 11 15 12 13 14
SUBHAM SHARMA 22 21 23 20 20 22 23 21 22 21
JAGAT RAM 20 20 20 20 23 22 21 23 20 20
PRAVEEN KUMAR YADAV 12 12 10 10 10 11 12 14 10 12
SARJEET KUMAR 21 23 22 23 20 12 19 22 12 20
RAMBABU YADAV 23 21 23 20 20 22 23 20 21 20
RAMAWATAR 21 19 18 19 23 20 21 23 20 22
AKROSH 22 21 17 14 14 11 12 13 15 19
HARI PRASAD YADAV 23 20 23 21 23 22 21 20 23 20
SUNILKUMAR GURJAR 10 05 05 06 03 12 10 14 12 10
NARENDRA KUMAR YADAV 22 23 18 19 17 22 21 23 21 20
SANJAY KUMAR 23 21 23 20 23 22 22 23 21 23
SUNIL KUMAR 12 23 23 20 21 12 12 23 21 20
MAHESH KUMAR 22 21 23 20 20 13 21 23 20 21
SONU YADAV 23 20 21 14 15 22 23 21 02 09
VIKRAM SINGH 22 20 23 10 12 15 10 18 17 15
ANILPRAJAPAT 22 23 20 21 22 22 23 21 20 23
VIVEK KUMAR YADAV 20 20 23 20 20 22 23 05 22 23
RAJESH KUMAR 22 23 22 20 21 12 22 23 21 23
SUNIL KUMAR 22 21 20 20 20 22 23 20 20 21
VINOD KUMAR SHARMA 22 19 14 15 16 22 23 21 20 23
BAJRANGLAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAMESH KUMAR 15 16 18 15 19 22 23 20 20 20
ABHAY SINGH 15 14 12 13 15 15 14 18 15 15
YOGENDRA KUMAR 22 23 20 20 19 12 15 14 16 18
SONU CHOUDHARY 22 23 20 21 23 15 15 12 13 12
DEEPAK KUMAR YADAV 22 14 15 16 12 22 22 14 15 18
HARISH CHAND YADAV 22 15 16 17 19 15 16 17 18 19
SUNIL KUMAR KHARIYA 22 21 23 19 18 12 15 16 18 19
RAHUL 22 23 25 22 23 22 21 23 20 18
DHARMPAL 18 19 17 20 12 12 19 15 12
MAHENDER KUMAR SHARMA 22 23 23 20 20 22 23 20 21 21
KARAN SINGH YADAV 05 06 08 02 11 14 10 15 05 05
ANIL KUMAR 22 23 23 20 20 22 22 23 20 21